REGLEMENTEN

DE COMPETITIE

 1. De competitie bestaat uit 2 rondes.
  De eerste ronde vindt plaats op 10 mei en de finale vindt plaats op 11 mei.
 2. De toegestane speeltijd per ronde is als volgt:
  • eerste ronde: acht minuten programma naar vrije keuze
  • finale: vijfentwintig minuten vrij programma naar keuze die tenminste 2 verschillende stijlperiodes bevat

  Het is deelnemers toegestaan om 6 minuten programma uit de eerste ronde in de finale te herhalen.

 3. Het overschrijden van de tijdslimieten leidt tot diskwalificatie.
 4. De volgorde van optreden van deelnemers wordt bepaald door de organisatie van het concours.
 5. Het programma moet uit het hoofd gespeeld worden. Een digitale kopie van de bladmuziek moet aan de jury ter inzage worden overhandigd.
 6. Elke deelnemer krijgt van de jury een beoordeling die naderhand opgevraagd kan worden.
 7. Prijzen: De winnaar krijgt €1000,- prijzengeld. De tweede prijs: €500,- prijzengeld.

Het oordel van de jury is bindend.

ALGEMEEN
Deelname is open voor deelnemers uit alle landen.
Bij inschrijvingen verklaart elke deelnemer in te stemmen met:

 • Het regelement van deze competitie
 • De besluiten van de jury
 • De aanwijzingen van de organisatie van deze competitie
 1. De organisatie van de competitie bepaalt het maximum aantal deelnemers in de onderlinge rondes en de competitie als geheel. Aanmelding geschied op volgorde van inschrijving en betaling.
 2. De competitie is open voor publiek.
 3. Alle rondes vinden plaats in de Arkezaal in het Muziekcentrum Enschede. Aanmelden en inspelen vindt plaats bij Kunstenschool Kaliber in Enschede.
 4. Wanner een deelnemer niet op tijd aanwezig is zal hij/zij worden uitgesloten van verdere deelname in de competitie zonder restitutie van het deelname geld.
 5. De uiterste inschrijfdatum is 01 mei 2024
  Inschrijving via
  het inschrijfformulier op onze website:

  Stichting Twents Gitaarfestival
  Spinnersweg 44
  7586CH Overdinkel, The Netherlands
  e-mail: twentsgitaarfestival@gmail.com
  www.twentsgitaarfestival.nl

 6. Elke inschrijving moet bevatten:
  • Waarheidsgetrouwe persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail en geboortedatum.
  • Het volledige programma inclusief de speelduur van elk stuk.
  • Deelname geld.

  De gevevens dienen binnen de bovengenoemde termijn bij het bestuur van de stichting aantoonbaar zijn aangeleverd

 7. Wijzigingen in het programma zijn mogelijk tot 08 mei 2024.
 8. Het deelname geld moet worden overgemaakt via de online betaalfunctie, onderdeel van de officiële online inschrijving. De inschrijving en bijbehorende zaken genoemd onder 6. worden pas definitief na ontvangen van het deelname geld.
 9. De organisatie van de competitie kan een inschrijving weigeren wanneer niet aan de eisen voldaan is of wanneer deze onvolledig is.
  De betreffende deelnemer zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
 10. Wanneer de deelnemer binnen 14 dagen voor de start van het festival afziet van deelname is geen restitutie van het deelnamegeld mogelijk.

OVERIGE BEPALINGEN
Bij elke situatie die niet al afgedekt is door de bovenstaande regels besluit de organisatie van het concours hoe met deze situatie om te gaan.